OVP’de hayata dokunan reformlar

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da (OVP) öncelikli reform alanlarına yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. 7 ana eksenle desteklenen Türkiye Yüzyılı’nın ekonomi programı çerçevesinde; yatırım yeri envanteri çıkarılmasından planlı tarımsal üretime, ikinci basamak emeklilik sisteminden afet sigortasına, esnek çalışma modellerinden dar gelirliye konut seferberliğine kadar toplumun her kesimine dokunan adımlar atılacak.

SANAYİ ALANLARINA YENİ YATIRIMLAR

Kalkınma Planı ve Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine uygun olarak yerli üretim ve teknolojik kabiliyetler geliştirilecek. Stratejik ürün ve teknolojiler için yapılacak yatırımların yol haritaları hazırlanacak. Bürokratik işlemler sadeleşecek. Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrimiçi platforma taşınması sağlanıp, süreçler kısaltılacak. Yatırım yeri tahsisi ve altyapı destekleri artırılacak.

LOJİSTİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Yapısal reform ajandasında lojistik altyapı ve demiryolu-liman bağlantılarına yönelik idari düzenlemeler de öne çıkıyor. Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak. Mevcut demiryolu altyapısı daha etkin kullanılarak, sanayi bölgeleri ve limanlarla (RORO dahil) bağlantıları güçlendirilecek.

PLANLI TARIMSAL ÜRETİM

Planlı tarımsal üretime ağırlık verilecek. Yaş meyve ve sebze ürünlerinde mevsimselliği en aza indirmek amacıyla Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak. Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek. Çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak. Gıda fiyatlarında istikrarı ve arz güvenliğini sağlamayı teminen stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR

İşgücü piyasalarında da güvenceli esneklik sağlanacak. Sosyal güvenlik sisteminde kadın, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş hayatına kalıcı katılımı sağlayacak esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak. Yetkinlik ve becerileri dikkate alan istihdama katılımı artıracak programlar gerçekleştirilecek. Kadınların için girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar düzenlenecek. Gençlerin kariyer yönetimine yönelik geleceğin meslekleri de dâhil olmak üzere bilinç düzeyini artıracak faaliyetlere hız verilecek.

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Girişim ekosisteminin ve KOBİ’lerin krediye ulaşım şartları esnetilecek. Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, melek yatırımcılık gibi alternatif ve yenilikçi finansman imkânları oluşturulacak.

Dijital TL için tarih netleşti

Orta Vadeli Program’da Dijital Türk Lirası hakkında hedeflere de yer verildi. Dijital Türk Lirası için yasal düzenlemenin 2024 yılının 4. çeyreğinde uygulanması planlanıyor. Bu tarihe kadar ikinci faz pilot çalışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda Dijital Türk Lirasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım ekosisteminin oluşturulması için de fintekler desteklenecek.

İkinci basamak emeklilik sistemi

OVP’ye göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emekliliğe dönüşecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak tanımlanan uygulama, 2024’ün dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girecek. TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmenin yanında hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlıyor.

Dar gelirliler için konut atağı

Kira ve ev fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek. Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı kolaylaştırılacak.

Sosyal yardımlar etkin kullanılacak

Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları daha etkin kullanılacak.

Vergilemede adalet ve etkinlik

Vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde hareket edilecek. Vergi tabanının genişletilmesi, gönüllü uyumun artırılması, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulması amacıyla düzenlemeler devreye alınacak. Orta vadede doğrudan vergilerin payı yükseltilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x